#4

VOELSPRIET

 

Het grafisch werk van Jens Dawn daagt je uit om goed te kijken. Door vele van zijn posters, affiches,... kruipt een insect. Niet dat Jens Dawn iets heeft met insecten, ze zijn er gewoon. Zoals in het echte leven moeten we ook leren samen leven met insecten.

 

voor het derde Dawncycle project zal er een grafische ode aan het insect worden geplaatst in stad Antwerpen.

 

Achtergrond:

Ik herinner me nog dat ik als kind een groot glas melk zat te drinken, toen ik bij de bodem van het glas kwam, zag ik op de bodem een enorme dikke zwarte vlieg dood liggen.

 

Het paasei dat we nooit vonden, vonden we een jaar later, bewoond door oorwormen en duizendpoten.

 

Mijn slaapkamer bevond zich onder het dak, meer en meer frequent vond ik dode wespen, enkele dagen later vlogen er ook levende wespen door de kamer. Een paar dagen mocht ik mijn kamer niet in, tot het wespennest op het dak verwijdert was.

 

Wanneer ik bij het vertrek mijn schoenen wou aandoen kroop er bij het tillen van de schoen een gigantische spin uit over mijn arm.

 

Toen ik op café zat met mijn zus zag ik iets verder een dame een boek lezen, op haar schouder kroop vreemd groot insect, wat leek als een vergrote larve van een lieveheersbeestje. Zonder er aandacht op te vestigen kwam ik dichter bij haar en klopte het beest eraf. Mocht ze gezien hebben wat het was zou ze heel het café bij elkaar hebben gegild.

 

---

PRAKTISCH:

Datum: (in september) 2016

Locatie: (nog onbekend)

 

Facebook: (komt eraan)

 

FEELERS

 

If you look closely to the graphic work of Jens Dawn, you might find a hiding insect. Not that Jens Dawn has some special connection with insects, they are just not easy to avoid. Like in real life we have to learn to live side by side with insects.

 

For the third project Jens Dawn will place a graphical ode to the insect in Antwerp.

 

Background:

I remember as a child I drank a big glass of milk. When I reached the bottom of the glass I noticed a big dead fly in the glass.

 

The Easter egg we never found, appeared a year later, habited by centipedes and Earwigs.

 

I used to have a bedroom under the roof. One time I noticed dead wasps in the room, a few days later live wasps took over the room. I couldn't get back in until the firemen came to take the nest with wasps outside down.

 

When I wanted to leave my apartment, I picked-up my shoe, a big spider crawled out of the shoe over my arm.

 

I was drinking a beer in a bar with my sister, at another table I saw this woman reading a book. At her shoulder a giant bug appeared (looking like a larvae of a ladybug). I went over the table and without saying I hit the bug of her shoulder. If I would told her, she would screamed throughout the whole bar.

 

--

PRACTICAL:

Date: (somewhere in September) 2016

Location: (still unknown)

 

Facebook: (trust me it's coming)